Kézműves

“A legnagyobb öröm az alkotásban a felszabadult, vég nélküli játék.”

ClubArtCraft1A kézműves szakkörön minden alkalommal más technikát ismerhetnek meg a gyerekek. Foglalkozásaink tartalma szorosan kötődik az ünnepkörökhöz, az időjáráshoz, évszakokhoz. Karácsonyra például adventi koszorút és karácsonyfa díszeket készítünk, húsvétkor tojást festünk, aztán májusfát is állítunk, de mesés alkotásokat tudunk készíteni lehullott falevelekből, gesztenyéből, madártollakból, sőt még a kidobásra szánt flakonokból, kupakokból is. A gyerekek ezáltal megtanulják, hogy minden egyszerű, természetes, vagy akár felesleges anyagot is fel lehet használni, értékes dolgot lehet belőle készíteni. Picasso híres mondása, miszerint “Minden gyermek művész” nálunk értelmet nyer. A sikerélmény biztosításával a pozitív önértékelés kialakulását segítjük. Így a gyerekek határozottabban nyúlnak a különböző anyagokhoz, jobban fejlődik a kézügyességük, fantáziájuk, kreativitásuk, ezen kívül a koncentrációs képességük és kitartásuk is, de a legeslegfontosabb, hogy egy szűk órára mindenki jól érzi magát!


Kodály ének-zene

“A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható.”

ClubKodaly2Csoportunkban kodályi alapokra épülő zenei készségfejlesztést, játékos ritmusgyakorlatokat végzünk. Népdalokat tanulunk, éneklünk saját magunkat kísérve, és dallamokat csalogatunk elő hegedűből, furulyából. Tanulunk szolmizálni, elmutogatjuk, lerajzoljuk a hangjegyeket, és saját kis zeneszerszámokat is készítünk. A gyerekek így dalolva, muzsikálva ismerkednek magyar zenei anyanyelvünkkel.


Néptánc ovisoknak

“A táncban benne van kicsinyben a világ: jóság, erő, lassúság mind együtt.”

5_felfedezok_neptancEgyütt ropja táncos kedvű felnőtt és kisgyermek, sőt, a szülők karján időnként még az is, aki az első igazi (tánc)lépést csak később teszi majd meg! Táncolunk, dalolunk, játszunk és közben észrevétlenül ismerkedünk magyar népzenénkkel, népdalainkkal, hangszereinkkel, népviseletünkkel és szokásainkkal. Ezen a családi néptánc foglalkozáson a legkisebbek figyelmét igyekszünk a népzene és a néptánc szépségére felhívni, játékos ritmikai gyakorlatokkal megéreztetni velük a zenére mozgás örömét, lehetőséget nyújtani arra, hogy a nagyobbakat, felnőtteket másolva próbálgathassák első igazi tánclépéseiket. Kedvenc énekes körjátékainkat játszva és élő citeraszó kíséretében dalolva az éneklés és játék közösségteremtő élményét tapasztalhatjuk meg, azt az erőt, mely kis csapatunkat igazi közösséggé formálja.


Csillagszemű néptánc iskolásoknak

“Alapvető emberi jog, hogy minden gyermek megtanulhassa édesanyja beszédnyelvét. Ugyanez a jog a játék és tánc esetében is meg kell illesse a gyermekeinket.” Timár Sándor

csillagszemuek-anglia-bemutato-mosolybanAz iskolások néptánc foglalkozásán a népi gyermekjátszók és a készségfejlesztő, ritmikai és dinamikai gyakorlatok mellett egyszerűbb és bonyolultabb elemekből álló táncokkal ismerkedünk, sőt koreográfiákat is tanulunk, amelyeket az iskola ünnepségein adunk elő. Igyekszünk minél több tájegység hagyományait megismertetni a gyerekekkel, beszélgetünk jeles napjainkról és a kapcsolódó néphagyományokról és tanulunk a népviseletekről is.
Az oktatás a Timár módszer segítségével történik, amely módszer a néptánc világában azt jelenti, amit a Kodály módszer a zenében. Ennek lényege, hogy minél több gyermek, minél kisebb korban ismerkedjen meg a még elevenen élő néptánc és népzene hagyománnyal, nemcsak a színpadi megjelenítés által, hanem mindez mint megélt tapasztalat kerüljön be a gyermekek mindennapi életébe. Erre az eleven élményre – csodálatos nevelő ereje és közösségteremtő hatása miatt – a felnövekvő nemzedéknek nagy szüksége van. Különösen nagy szükségünk van rá itt, külföldön, hogy gyermekeink gyökereiket, kultúrájukat megismerve egészséges önbizalomra tegyenek szert, ami egész életükben, akár odahaza, akár külhonban élve javukra válik.


Dráma és tánc

“Mindig mosolyogni kell, szívvel is meg lélekkel”

ClubDramaPontosan ezt tesszük a dráma és tánc órán. Énekelünk, táncolunk, jelmezbe öltözünk, mosolygunk, mi több, jókat nevetünk, miközben Mary Poppins-szal a felhők fölé repülünk. Foglalkozásainkon híres musicelekkel, azok zenéjével, magyarra fordított szövegével ismertetjük meg az érdeklődő gyerekeket, majd együtt hozzuk létre saját kis musical-adaptációnkat, és színpadra állítjuk rövid műsorunkat. Legutóbb a Dzsungel könyvéből adtunk elő egy apró részletet, amit egyszerűen imádott ez a kis “állatsereg”. Most pedig titkokat leshetünk el a kormos képű kéményseprőktől és a mindig pedáns Mary Poppins-tól, akitől többek között azt is megtanultuk, hogy minden gyerek nevelhető – ha van egy kis édes köptető.


Logopédia

“A nyelv olyan, mint az ég a maga egymásba futó színeinek gyönyörű játékával.”

ClubLogopediaA logopédiai foglalkozásokra azokat a  családokat várjuk, akik professzionális segítséget igényelnek gyermekük nyelvi fejlődése érdekében. Ha nehezen indul a beszéd vagy megkésett a kortárscsoporthoz képest,  vagy ha a gyermek hangjai hibásak, pösze, beszédét hangcserék jellemzik, esetleg kommunikációjában gátolt, hadar vagy dadog. A terápiába vételt mindíg egy feltáró, részletes vizsgálat előzi meg és annak eredményeire épül a tudatos, tervszerű fejlesztő-terápia. A foglalkozások szerves részét képezik a pszichikus funkciók: emlékezet-, figyelem-, valamint a szókincs fejlesztése is.